Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe  jest to pomoc w formie konsultacji  przy planowaniu rozwoju zawodowego. Polega na analizie zasobów kompetencyjnych jakimi dysponuje osboba zgłaszajaca się po poradę, uświadomieniu indywidualnych celów i przygotowaniu planu ich realizacji. Z doradztwa zawodowego mogą korzystać zarówno osoby rozpoczynające karierę zawodową jak i pracownicy z wieloletnim stażem pracy. 

Obrazek nagłówkowy do Doradztwo zawodowe

Główne korzyści płynace ze współpracy z naszymi konsultantami w obszarze doradztwa zawodowego

 • Wyznaczanie celów zawodowych
  Najważniejszą korzyścią płynącą z doradztwa zawodowego jest doprowadzenie do sytuacji, w której osoba korzystająca z usługi, przy pomocy osobistego coacha, wyznaczy w świadomy sposób własny cel zawodowy. 
 • Rozpoznanie predyspozycji zawodowych
  Dzięki świadomości własnych kompetencji zwiększona zostaje szansa na znalezienie nowej, satysfakcjonującej pracy. W przypadku gdy cel zawodowy kandydata nie pokrywa się z posiadanymi kompetencjami powstaje plan rozwoju osobistego, którego realizacja bedzie zwiększała przydatność zawodową na wyznaczonej ścieżce kariery.
 • Analiza SWOT
  Analiza słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń w kontekście budowania ścieżki kariery daje możliwość świadomego budowania strategii osiągania wyznaczonych celów zawodowych.  Analiza dokonywana jest w oparciu o zasoby korzystającego z usługi i sytuację na rynku pracy. Dobrze skonstruowana strategia pomoże uniknąć błędnych wyborów i może znacząco skrócić czas potrzebny dla osiągnięcia wyznaczonych celów.
 • Emplyee branding
  Warsztaty z zakresu tworzenia własnej marki na rynku pracy  pomożemy stworzyć profesjonalne CV oraz profil na portalach społecznościowych, aby odpowiednio prezentował zdobyte doświadczenie oraz nabyte kompetencje. Pokażemy co należy robić, aby zostać zauważonym przez firmy rekrutacyjne oraz potencjalnych pracowdawców.
 • Poszukiwania bezpośrednie
  Konsultanci zajmujący sie rekrutacją dziela się doświadczeniem na temat kanałów w których poszukują kandydatów, tego jak dokonują wstępnej selekcji oraz czego nie należy robić, żeby nie zostac zdyskwalifikowanym w procesie rekrutacji.
 • Przygotowanie do wywiadów kwalifikacyjnych
  Rozmowa kwalifikacyjna jest kluczowym etapem procesu rekrutacji. Od niej zależy czy dana osoba jest rekomendowana do finalnego etapu wyboru kandydatów. Konsultanci HRE odkrywają tajniki głównych narzędzi wykorzystywanych podczas procesów rekrutacji.

Typowy przebieg sesji doradztwa zawodowego

 • Diagnoza potrzeb Klienta
 • Omówienie dotychczasowego doświadczenia oraz kierunków rozwoju
 • Zdiagnozowanie kompetencji kluczowych do osiągnięcia wyznaczonych celów zawodowych
 • Udzielenie informacji o predyspozycjach zawodowych
 • Wytyczenie planów rozwoju kariery
 • Stworzenie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych
 • Przeprowadzenie symulacji rozmowy kwalifikacyjnej zgodnie z metodą STAR
 • Zapoznanie z trendami na rynku pracy
 • Wskazanie praktycznych metod poszukiwania pracy
 • Wsparcie w poszukiwaniu ofert pracy dopasowanych do profilu Kandydata

Jeżeli jesteś zainteresowny doradztwem zawodowym zadzwoń do nas:

+48 61 894 47 74 lub wyślij wiadomość.