Jak napisać CV?

Curriculum Vitae (CV) jest naszą wizytówką na rynku pracy, podsumowaniem ścieżki edukacyjnej i doświadczenia. Zawarte w nim treści powinny być sygnałem dla potencjalnego pracodawcy, że spełniamy jego oczekiwania.
Obrazek nagłówkowy do porady Jak napisać CV?

Must have, czyli co bezwzględnie musi zawierać CV:

 • dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (nie zameldowania)
 • dane kontaktowe: telefon i e-mail, oba namiary powinny być prywatnymi danymi, nie służbowymi
 • doświadczenie: data rozpoczęcia i zakończenia, stanowisko, nazwa firmy, zakres obowiązków, osiągnięcia w ramach realizowanych zadań lub kompetencje
 • wykształcenie: daty rozpoczęcia i zakończenia, nazwa szkoły (poza szkołą podstawową), profil, rodzaj i kierunek studiów, stopień studiów, specjalizacja
 • szkolenia: należy ująć w CV tylko te, które są adekwatne do stanowiska, o które zabiegamy. Należy podać datę, nazwę szkolenia, instytucję szkolącą, certyfikaty
 • umiejętności/dodatkowe kwalifikacje: wyselekcjonowanie tylko tych najważniejszych dla stanowiska
 • zainteresowania: podajmy w sposób precyzyjny, jeśli interesujemy się filmem, napiszmy jakiego rodzaju
 • aktualne zdjęcie: umieszczamy w prawym górnym rogu
 • podanie namiaru na referencje jeśli mamy taką możliwość: Imię i Nazwisko osoby udzielającej referencji, jej stanowisko, nazwę firmy, ewentualnie kontakt
 • klauzula: potwierdzenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Na czym powinniśmy się skupić tworząc nowoczesne CV? 

 • ciekawa szata graficzna - w ogromie aplikacji jest większa szansa, że rekruter zapamięta właśnie naszą kandydaturę
 • wybranie odpowiedniej czcionki i koloru CV - według badań jedną z najbardziej czytelnych czcionek jest Arial
 • profesjonalny adres e-mail
 • wybranie odpowiedniego zdjęcia
 • zachowanie umiaru - równowaga pomiędzy treścią merytoryczną, a elementami graficznymi i kolorystyką
 • dopasowanie treści do stanowiska, na które aplikujemy – uwypuklenie elementów wymaganych od Kandydatów na stanowisku
 • doświadczenie zawodowe – obszar kluczowy w naszym CV, który jest w pierwszej kolejności sprawdzany przez rekruterów
 • podanie linka do portali takich jak GoldenLine i LinkedIn - CV nie będzie przepełnione treścią, a tam rekruter znajdzie więcej szczegółów, takich jak referencje, zakres zainteresowań i dodatkowe umiejętności.

Czego unikać pisząc CV:

 • błędy językowe: gramatyczne, stylistyczne, ortograficzne, interpunkcyjne – CV to pismo oficjalne
 • skróty – nie wszyscy zorientują się, co mogą oznaczać
 • szczegółowe opisy -  nadmiar informacji nie sprzyja ocenianiu CV przez rekrutera. Unikajmy pisania wypracowań, zdań wielokrotnie złożonych, pisania w 1 osobie liczby pojedynczej
 • kłamstwa
 • zdjęcia prywatne, nieformalne
 • długość: CV powyżej 2 stron A4 są niewskazane