Outplacement

Outplacement to usługa polegająca na udzieleniu wsparcia pracodawcy przeprowadzającego zwolnienia oraz aktywizacja zawodowa pracowników, którzy stracili zatrudnienie. Obejmuje pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy oraz określenie optymalnej ścieżku rozwoju. Efektem jest budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy oraz wzrost motywacji pozostawionych pracowników.
Outplacement

Przeprowadzenie programu outplacementu z HR Executive to następujące korzyści:

 • Poprawa wizerunku pracodawcy
  Coraz więcej pracodawców decyduje się na outplacement dobrowolnie, nawet gdy nie wymaga tego prawo. Korzystając z wiedzy ekspertów firma buduje elementy Employer branding poprzez odpowiednie traktowanie swoich pracowników, również tych zwalnianych, oraz pojawianie się w mediach jako partner biznesowy godny zaufania.
 • Kompleksowość usługi
  Nasi konsultanci posiadają przygotowanie merytoryczne zarówno do prowadzenia outplacementu indywidualnego, jak i grupowego. Pierwszy program dotyczy zazwyczaj kierownictwa oraz wysokiej klasy specjalistów, drugi przeprowadzany jest głównie w powiązaniu ze zwolnieniami grupowymi. W obu przypadkach celem działań jest rozwój zawodowy.
 • Indywidualne podejście
  Nie ma programu uniwersalnego dla wszystkich przedsiębiorstw w każdej sytuacji zwolnień. Dlatego kluczowa jest dokładna diagnoza potrzeb Klienta oraz zbudowanie planu działań na miarę danej organizacji, dopasowanych do kultury organizacyjnej i celów zawodowych zwolnionych pracowników.
 • Redukcja kosztów
  Dzięki zastosowaniu profesjonalnego outplacementu eliminowane są takie koszty zwolnień jak koszty postępowań prawnych, zmniejszenie motywacji pozostawionych pracowników, spadek reputacji marki na rynku oraz pojawienie się wzmożonej rotacji zatrudnionych.
 • Utrzymanie zaangażowania pracowników
  Obserwowanie procesu zwolnień osób, z którymi pracowało się przez długi czas negatywnie wpływa na poziom efektywności pracowników. Nasi konsultanci przeprowadzają adekwatną kampanię informacyjną, jednocześnie zapewniając wysoki poziom wsparcia dla zwolnionych. Działania te obniżają lęk i wzmagają motywację pracowników pozostających w firmie.
 • Organizacja ucząca się
  Firma korzystająca ze specjalistycznego wsparcia zewnętrznego przy zwolnieniach pracowników buduje swój wizerunek jako organizacja ucząca się. Jest lepiej postrzegana w oczach potencjalnych przyszłych kandydatów oraz wśród konkurencji. Ponadto wychodzi z procesu bogata w nowe doświadczenia, które może wykorzystać przy kolejnych restrukturyzacjach.

Procedura

 1. Określenie grupy docelowej
  We współpracy z Klientem zidentyfikowana zostaje grupa pracowników przeznaczona do zwolnień i objęta programem outplacementu.
 2. Diagnoza potrzeb i aspiracji byłych pracowników
  Za pomocą rozmów, wywiadów, testów predyspozycji zawodowych oraz kwestionariuszy psychologicznych konsultanci pomagają zwolnionym określić ich najlepszą ścieżkę rozwoju zawodowego.
 3. Określanie mocnych i słabych stron
  Przeprowadzone zostają analizy dotychczasowych sukcesów i potknięć oraz leżących u ich podłoża źródeł kompetencyjnych lub osobowościowych. Identyfikacji podlegają obszary, w których powinien nastąpić rozwój oraz te, które są indywidualnymi zasobami i potencjałem do wykorzystania.
 4. Określenie celów
  Zależnie od poziomu samoświadomości osoba jest kierowana na doradztwo psychologiczne lub coaching. Przy wsparciu ekspertów określone zostają cele zawodowe a także mierniki ich osiągnięcia (zgodnie z metodologią SMART oraz PURE).
 5. Pomoc w zakresie sporządzania dokumentów aplikacyjnych
  Nasi konsultanci dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem przy budowie CV, listów motywacyjnych i innych dokumentów wymaganych przy rekrutacjach.
 6. Planowanie działań
  Osoba objęta programem outplacementu generuje możliwości postępowania w sytuacji, w której się znalazła. Eksperci pomagają efektywnie zaplanować działania oraz wybrać najlepsze z nich.
 7. Szkolenia
  Na skutek całego procesu określone zostają potrzeby szkoleniowe zwolnionych pracowników. Organizowane są szkolenia z kompetencji miękkich niezbędnych do podążania w kierunku dalszego rozwoju zawodowego.
 8. Bezpośrednie wsparcie przy poszukiwaniu pracy
  Nasi konsultanci, dokładnie znając osoby objęte programem outplacementu, pomagają wyszukać adekwatne ogłoszenia o pracę na popularnych portalach bądź bezpośrednio na stronach pracodawcy. Doradzają też jak zbudować odpowiednie dokumenty pod konkretną ofertę pracy.

Jeżeli planujesz program outplacementu, skontaktuj się z nami:

Zadzwoń na numer:
 
+48 61 894 47 70
lub wypełnij formularz kontaktowy - odpowiemy w ciągu 48 godzin

*pola wymagane