Outsourcing HR

Outsourcing HR polega na powierzeniu naszym specjalistom obsługi wybranych procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Jest to obszar dynamicznie rozwijający się i zyskujący coraz większą popularność ze względu na szereg korzyści, jakie ze sobą niesie. Obecnie z outsourcingu HR korzystają nie tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, ale też korporacje o międzynarodowym zasięgu.
Outsourcing HR

Wybór HR Executive jako firmy outsoursującej w obszarze funkcji personalnych to następujące korzyści:

 • Optymalizacja kosztów
  Zastosowanie outsourcingu HR wyraźnie odciąża zleceniodawcę, który stosując rozwiązanie zewnętrzne unika ukrytych kosztów takie jak zwolnienia lekarskie czy urlopy. Ponadto, Klient może mieć pewność, że funkcje personalne sprawują wysoko wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści.
 • Zapewnienie obiektywizmu i anonimowości
  W badaniach dotyczących pracowników oraz kandydatów niezwykle ważna jest obiektywna ocena. Dzięki zastosowaniu outsourcingu HR elementy takie jak rekrutacje, badanie poziomu satysfakcji pracowników oraz oceny kompetencji poprzez Development Centre przeprowadzane są przez bezstronnych konsultantów zewnętrznych.
 • Poprawa sprawności w realizacji celów
  Dzięki ścisłej współpracy kierownictwa firmy Klienta oraz naszych ekspertów od funkcji personalnych zwiększa się efektywność prowadzonych działań. Procesy przebiegają sprawnie na skutek połączenia wieloletniego doświadczenia w obszarze HR oraz spójności z celami Klienta poznanymi podczas rozmów managerami.
 • Implementacja fachowej wiedzy
  Klient uzyskuje wykwalifikowanych specjalistów z aktualną wiedzą dotyczącą całego obszaru ZZL, poczynając od rekrutacji, przez tworzenie modeli kompetencji, oceny i badania pracownicze po employer branding. Specjalistyczna wiedza oraz doświadczenia konsultantów zewnętrznych przynosi wymierne efekty widoczne w codziennym funkcjonowaniu firmy.
 • Zwiększona kontrola i przejrzystość działań
  Zakres obowiązków zewnętrznych konsultantów jest ściśle określony i zakontraktowany w umowie. Efekty podejmowanych działań podlegają raportowaniu w z góry określony sposób oraz okresowej kontroli.
 • Zwiększenie otwartości pracowników na zmiany
  Zatrudnione w firmie osoby, dostrzegając sprawność działania zewnętrznych konsultantów oraz ich kompetencje nabierają większego przekonania do zachodzących w organizacji zmian i szybciej się do nich adaptują.
 • Ukierunkowanie na realizację strategii firmy
  Outsourcing HR pozwala na optymalizację podejmowanych decyzji ze względu na wykluczenie wpływu wewnętrznych zależności między departamentami lub działami. W efekcie eliminuje się rywalizację międzywydziałową i realizuje cele całej firmy.
 • Dopasowanie skali outsourcingu
  Istnieje możliwość wyboru outsourcingu pełnego lub selektywnego. W pierwszym przypadku wiąże się to z całkowitym przejęciem kompetencji firmy w dziedzinie ZZL, w drugim Klient dokonuje wyboru, które obszary ZZL zostaną zlecone naszym konsultantom.

Istotne informacje

Decyzja o outsourcingu funkcji personalnych jest decyzją strategiczną, o długoterminowych konsekwencjach. Dokonując wyboru firmy outsourcingowej, należy wziąć pod uwagę okres, przez jaki funkcjonuje ona na rynku, zaplecze specjalistów, jakimi dysponuje, a także ich doświadczenie i kompetencje. Dobrym pomysłem jest również prośba o referencje od klientów korzystających już z jej usług. Istotnym elementem jest też kompleksowość oferty, by w razie potrzeby móc rozszerzać zakres współpracy bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z poszukiwaniem nowych partnerów.

Podstawą efektywnej współpracy jest ustalenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności obu stron. Firma zewnętrzna zobowiązuje się do zapewnienia pełnej poufności dotyczącej przetwarzanych danych. Co ważne, zobowiązanie to nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po rozwiązaniu umowy.

Outsourcing HR, nastawiony na podnoszenie efektywności działania organizacji i jej zyskowności, jest najlepszym rozwiązaniem zarówno dla firm dużych, korporacyjnych, jak i średnich i małych przedsiębiorstw.

Jeżeli planujesz outsourcing HR, skontaktuj się z nami:

Zadzwoń na numer:
 
+48 61 894 47 74
lub wypełnij formularz kontaktowy - odpowiemy w ciągu 48 godzin

*pola wymagane