Systemy wynagrodzeń

System wynagradzania stanowi istotny element polityki personalnej organizacji. Powinien być zgodny ze strategią i celami firmy oraz z sytuacją rynkową. Składniki wynagrodzenia muszą być bezpośrednio powiązane z rodzajem wykonywanej pracy i jej efektami. Obiektywny i sprawiedliwy system wynagradzania gwarantuje stabilność zatrudnienia i wpływa na motywację pracowników.
Systemy wynagrodzeń

Wybór HR Executive przy projektowaniu systemów wynagrodzeń to następujące korzyści:

 • Badanie dokumentacji personalnej
  Pierwszym etapem analizy istniejącego systemu wynagrodzeń jest przegląd aktualnych opisów stanowisk i ewentualna ich aktualizacja. W oparciu o wykonane analizy dobierana jest najbardziej odpowiednia metodę wartościowania stanowisk pracy.
 • Obiektywna ocena
  Bezstronne sprawdzenie poprawności funkcjonującego systemu wynagradzania zgodnie z zasadą, że składniki wynagrodzenia powinny być w racjonalny sposób powiązane z rodzajem pracy i jej wynikami.
 • Budowa systemu premiowania i świadczeń pozapłacowych
  W oparciu o wieloletnie doświadczenia, znajomość rynku i oczekiwań pracowników nasi konsultanci pomagają w budowaniu prostych i jasnych struktur systemów premiowania.
 • Przygotowanie raportu rekomendującego zmiany
  Proponowane zmiany uwzględniają możliwości budżetu organizacji i prowadzą do podniesienia jej efektywności, a w rezultacie do obniżenia kosztów pracy.

Procedura

 1. Spotkanie konsultacyjne
  Ustalenie celów i poznanie strategii organizacji z którymi system wynagradzania powinien być zgodny.
 2. Analiza istniejącego systemu wynagrodzeń
  Zapoznanie się z dokumentacją personalną, w szczególności z opisami stanowisk i strukturą organizacyjną firmy.
 3. Zaprojektowanie i przeprowadzenie badań satysfakcji
  Badanie dotyczące zadowolenia z aktualnych wynagrodzeń wśród reprezentatywnej grupy pracowników odbywa się online z wykorzystaniem platformy SUCCESSSTEPS i jest całkowicie anonimowe. Anonimowość ta jest zapewniona na poziomie systemu informatycznego.
 4. Wartościowanie stanowisk pracy
  Wybór metody wartościowania i zbudowanie kwestionariuszy wyceny. W realizacji tego etapu nasi konsultanci są wspierani przez pracowników firmy dedykowanych ze strony klienta.
 5. Zdefiniowanie kategorii zaszeregowania stanowisk
  Zaklasyfikowanie stanowisk do danej kategorii na podstawie otrzymanych wyników punktowych.
 6. Przygotowanie tabeli płac zasadniczych oraz systemu premiowania
  Przyporządkowanie przedziałów płacowych do kategorii zaszeregowania, ustalenie zasad naliczania premii.
 7. Przygotowanie i prezentacja raportu końcowego
  Raport zawiera analizę sytuacji istniejącej, proponowane zmiany i symulację związanych z tym kosztów dla przedsiębiorstwa.
 8. Wdrożenie systemu
  Wdrożenie zaakceptowanych rozwiązań na poziomie całej organizacji, współpraca przy wprowadzaniu zmian w regulaminach wynagradzania.

Jeżeli planujesz przeprowadzić innowacje systemu wynagrodzeń, skontaktuj się z nami:

Zadzwoń na numer:
 
+48 61 894 47 74
lub wypełnij formularz kontaktowy - odpowiemy w ciągu 48 godzin

*pola wymagane