Outsourcing rekrutacji

GlaxoSmithKline jest innowacyjnym przedsiębiorstwem, które wytrwale dąży do odkrywania nowych, skuteczniejszych terapii. W 26 ośrodkach badawczych GSK na całym świecie pracuje 15 000 naukowców. Zobacz, jakiego wsparcia dostarczamy firmie GlaxoSmithKline.

Obrazek do Outsourcing rekrutacji
Cel projektu

Otwarcie Europejskiego Technicznego Centrum Kompetencyjnego GSK Services - docelowo zatrudnienie ponad 100 specjalistów branży IT wspierających infrastrukturę IT oraz projekty IT w europejskich i pozaeuropejskich siedzibach GSK.


Zadania

Wesprzeć Klienta w procesach rekrutacji w celu znalezienia, zweryfikowania kompetencji oraz ostatecznie wybrania najlepszych specjalistów ds. infrastruktury informatycznej z doskonałą znajomością języka angielskiego.


Realizacja

Etapy realizacji projektu:

 • Opracowywanie z Klientem procedury rekrutacji
 • Opracowywanie z Klientem profili oraz opisów stanowisk
 • Opracowywanie z Klientem ogłoszeń rekrutacyjnych
 • Przy wybranych projektach włączenie metody direct search
 • Wstępna selekcja CV
 • Weryfikacja umiejętności technicznych – testy wiedzy
 • Weryfikacja poziomu języka angielskiego – testy pisemne, rozmowa
 • Ocena kompetencji behawioralnych ustalonych na poszczególne stanowiska – wywiady behawioralne
 • Raporty o Kandydatach
 • Rozmowy rekomendowanych Kandydatów z menedżerem wiodącym
 • Wybór Kandydatów

Rezultat
Stworzenie Centrum Technicznego zatrudniającego obecnie ponad 120 specjalistów. Centrum jest nowoczesnym ośrodkiem mającym na celu zapewnienie najwyższej jakości usług w zakresie infrastruktury technicznej IT, wsparcia użytkowników oraz wybranych projektów IT dla regionu europejskiego oraz wybranych rynków pozaeuropejskich. Dzięki wysoko wyspecjalizowanej kadrze Centrum z sukcesem realizuje projekty i jest stale rozwijane.