Rekrutacja Młodych Talentów

GlaxoSmithKline jest międzynarodową korporacją, liderem w branży farmaceutycznej, inwestującym w rozwój swoich pracowników oraz zaangażowanym w poszukiwanie i kształtowanie kariery młodych, zdolnych osób.

Obrazek do Rekrutacja Młodych Talentów
Cel projektu

Znalezienie młodych talentów do czterech departamentów fabryki GSK w Poznaniu: Engineering, Manufacturing, Quality, Logistics.


Zadania

Wspieranie Klienta w działaniach promocyjnych i procesie selekcji w celu wybrania najlepszych potencjałów na przyszłych liderów.

Oczekiwania wobec Kandydatów:

 • Wiedza w obszarach produkcji, zarządzania, ekonomii, inżynierii mechanicznej, chemii, biotechnologii, farmacji w zależności od departamentu
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w mowie i piśmie
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • Motywacja wewnętrzna do pracy w GSK i do samodoskonalenia
 • Predyspozycje do zarządzania zespołem
 • Elastyczność myślenia w obszarze przyswajania nowej wiedzy, uczenia się na błędach, dostrzegania różnych perspektyw
 • Inicjatywa, umiejętność wyznaczania sobie celów
 • Zdolność analitycznego myślenia, planowania, wyciągania wniosków, szukania niestandardowych rozwiązań
 • Otwartość na zmiany, adaptacyjność

Realizacja

Etapy realizacji projektu:

 1. Ustalenie z Klientem procedury rekrutowania potencjalnych talentów
 2. Włączenie działań promujących projekt stażowy (współpraca z biurami karier, kołami naukowymi oraz organizacjami studenckimi, rozpowszechnianie informacji o projekcie na forach tematycznych oraz konferencjach)
 3. Wstępna selekcja CV, listów motywacyjnych i kwestionariuszy rekrutacyjnych wg ściśle zdefiniowanych kryteriów – w języku angielskim
 4. Weryfikacja kompetencji na spotkaniach bezpośrednich lub wideokonferencjach z kandydatami metodą wywiadu behawioralnego i rozmowy w języku angielskim
 5. Raport z działań rekrutacyjnych
 6. Przeprowadzanie Assessment Center z rekomendowanymi po wywiadzie kandydatami
 7. Rozmowa rekomendowanych po AC kandydatów z zespołem GSK
 8. Wybór kandydatów
 9. Weryfikacja referencji wybranych kandydatów
 10. Ewaluacja działań

Rezultat
Obsadzenie 5 stanowisk stażowych na okres 2 lat trwania programu, stworzenie grupy utalentowanych przyszłych liderów i członków zespołu GlaxoSmithKline.