Wizerunek Pracodawcy

Saint-Gobain to międzynarodowa grupa kapitałowa. Jedna z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się korporacji, działających w sektorze materiałów budowlanych. Przeczytaj, jak wspieraliśmy dział HR w Saint Gobain.

Obrazek do Wizerunek Pracodawcy
Cel projektu

Diagnoza organizacji pod kątem zidentyfikowania przyczyn stosunkowo wysokiej rotacji pracowników w firmie oraz ich rosnącej absencji.


Zadania

Zbadanie przyczyn zwiększających się statystyk wypadków przy pracy pomimo dużego nacisku firmy na szkolenia z zakresu BHP i ciągłe udoskonalanie procedur bezpieczeństwa pracy.


Realizacja

W celu zbadania klimatu organizacyjnego w firmie zastosowaliśmy następującą metodologię pozyskania wiarygodnych informacji:

  • Wywiady indywidualne z pracownikami Standaryzowane wywiady indywidualne z wybranymi pracownikami mogącymi reprezentować opinie charakterystyczne dla danych grup pracowniczych oraz rozmowa otwarta na temat problemów związanych z życiem codziennym w zakładzie pracy.
  • Zogniskowany wywiad grupowy Moderowane dyskusje w małych grupach pracowniczych, naprowadzające na zidentyfikowane wcześniej zjawiska problematyczne.
  • Diagnoza satysfakcji pracowników oraz problemów zarządczych
  • Badania ankietowe Anonimowe badania ankietowe dotykające zidentyfikowanych już wcześniej zjawisk problematycznych, pogłębianie tematu, poszukiwanie oczekiwanych rozwiązań problemów.

Rezultat
Raport dotyczący sytuacji w organizacji, postaw pracowniczych oraz ich przyczyn, stylu zarządzania w badanych jednostkach organizacji.

Rekomendacje podjęcia działań we wskazanych obszarach:
  • Szkolenia pracowników
  • System Motywacji i Programów Lojalnościowych
  • Rozwój pracowników
  • Public Relations wewnątrz firmy - poprawianie atmosfery w organizacji
  • Public Relations zewnętrzne – kształtowanie wizerunku dobrego pracodawcy (działania z zakresu employer branding)
  • Pozyskiwanie nowych pracowników