Referencje

Dzięki działaniom konsultantów firmy HRE zrekrutowaliśmy ponad sto osób na stanowiska specjalistyczne oraz menedżerskie zarówno do Fabryki, jak i do funkcji wspierających (m.in. do obszaru IT, zakupów, finansów, logistyki, HR)

Ilona Gębala (Menadżer Rekrutacji, GlaxoSmithKline)
Obrazek powiązany z MWT Solutions

Z firmą MWT Solutions Sp. z o.o. HRE współpracuje w zakresie realizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników w różnych działach.

Paweł Radziłowski (Wiceprezes Zarządu)
Czytaj więcej
  1   2