Szkolenia otwarte

To ludzie, za którymi stoją określone kompetencje, budują sukces firmy. Aby wzmacniać i rozwijać kompetencje, nieodzowne jest ich doskonalenie. Poprzez szkolenia przyspieszamy rozwój ludzi w organizacji, pomagając przełożyć ich potencjał osobisty na grunt zawodowy.

Obrazek do Szkolenia otwarte

Metody i Narzędzia Rekrutacji

Grupa docelowa:

Osoby odpowiedzialne w firmach za planowanie, prowadzenie i nadzór procesów rekrutacji. Pracownicy działów HR, Menadżerowie, Własciciele firm.

Termin i lokalizacja:

10-11 wrzesień 2017 (2 dni), Poznań

Rekrutacja to jeden z najbardziej strategicznych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi. Doskonalenie kompetencji w tym zakresie to konieczność dla każdej rozwijającej się organizacji. Szkolenie ma charakter zarówno teoretyczny jak i warsztatowy. Po jego ukończeniu nabędziesz usystematyzowaną wiedzę oraz warsztat narzędziowy do rozwijania praktycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia i nadzorowania całego procesu.

Assessment Center – Skuteczne Metody Oceny Kompetencji

Grupa docelowa:

Osoby odpowiedzialne w firmach za planowanie, prowadzenie i nadzór procesów rekrutacji oraz ewidencję zasobów i planowanie ścieżek kariery w organizacji. Pracownicy działów HR, Menadżerowie zespołów.

Termin i lokalizacja:

18-19 wrzesień 2017 (2 dni), Poznań

Chcesz podejmować własciwe decyzje w procesie wyboru najlepszych kandyatów? To szkolenie zaprojektowaliśmy tak, aby było solidną podstawą do wdrażania badania kompetencji metodą Assessment Center. Szkolenie ma charakter zarówno teoretyczny jak i warsztatowy. Po jego ukończeniu nabędziesz usystematyzowaną wiedzę oraz warsztat narzędziowy do rozwijania praktycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia i nadzorowania całego procesu.

Projektowanie i Wdrażanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych

Grupa docelowa:

Osoby odpowiedzialne w firmach za planowanie ścieżek kariery i rozwój pracowników oraz za współpracę z firmami doradczymi w tym zakresie. Pracownicy działów HR, Menadżerowie oraz właściciele firm.

Termin i lokalizacja:

25-26 wrzesień 2017 (2 dni), Poznań

Masz wątpliwości czy Twoja organizacja dysponuje optymalnymi zasobamni niezbędnymi do osiagnięcia sukcesu? Wykorzystaj Ocenę pracowniczą, która jest praktycznie najskuteczniejszym sposobem korygowania oraz utrwalania pożądanego sposobu funkcjonowania ludzi w organizacji. W czasie szkolenia uczestnicy poznają różne systemy okresowych ocen pracowniczych oraz nauczą się jak je projektować i stosować w praktyce. Wypracujemy metody budowania najlepszych kwestionariuszy oceny, przygotujemy kursantów do udzielania informacji zwrotnej oraz planowania ścieżki rozwoju.