Projektowanie i Wdrażanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych

Grupa docelowa:

Osoby odpowiedzialne w firmach za planowanie ścieżek kariery i rozwój pracowników oraz za współpracę z firmami doradczymi w tym zakresie. Pracownicy działów HR, Menadżerowie oraz właściciele firm.

Termin i lokalizacja:

25-26 wrzesień 2017 (2 dni), Poznań


Cel szkolenia
 • Zapoznanie się z kryteriami ocen pracowniczych
 • Przegląd najlepszych praktyk w procesie oceny
 • Sformułowanie rekomendacji dotyczących wdrażania SOOP we własnej organizacji
 • Przećwiczenie umiejętności prowadzenia rozmów oceniających

Metody szkoleniowe

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o wiedzę (strukturalizacja metod, budowanie wspólnych podstaw teoretycznych) oraz o umiejętności (wykorzystanie metod, rozwijanie umiejętności Uczestników). 
Jako motyw przewodni zaplanowano pracę warsztatową, podczas której Uczestnicy będą używać określonych technik. 


Program szkolenia

Dzień 1

Blok
9:00 - 13:00

Wstęp do budowy Sysytemu Okresowych Ocen Pracowniczych (SOOP)

 • Cele i korzyści okresowych ocen pracowniczych
 • SOOP jako narzędzie zarządzania
 • Powiązanie SOOP z celami biznesowymi
 • Kryteria i skale wykorzystywane w  ocenie
 • Narzędzia oceny
  • Kwestionariusz oceny
  • Ocena oddolna
  • Ocena 360°
  • Development Center
 • Ocena w oparciu o cele – MBO:
  • Sztuka formułowania celów
  • Przykłady celów (KPI) dla wybranych obszarów i stanowisk
  • Kaskadowanie celów w organizacji
  • Mierniki ilościowe i jakościowe 
  • Narzędzia do pomiaru wskaźników
Blok
13:00 0 14:00

Przerwa Lunch'owa

Przerwa obiadowa i czas na zresetowanie sił.
Blok
14:00 - 17:00

Kompetencje w Okresowej Ocenie Pracowniczej

 • Kompetencje jako kryterium oceny:
  • Listy, skale i definicje kompetencji
  • Tworzenie profili kompetencyjnych na podstawie analizy pracy
  • Budowanie spójnego modelu kompetencji w firmie 
  • Ocenianie kompetencji jako wyzwanie dla organizac

Dzień 2

Blok
9:00 - 13:00

Projektowanie i wdrażanie Systemu Okresowej Oceny Pracowniczej

 • Projektowanie i wdrażanie systemu ocen w organizacji:
  • Etapy projektu 
  • Skład zespołu projektowego
  • Przykładowe projekty budowania SOOP
  • Harmonogramowanie czasu i zasobów
  • Przygotowanie kadry do wdrażania systemu ocen  
 • Dokumentacja projektowa:
  • Karty oceny: ocena i samoocena
  • Regulamin oceniania
 • Powiązanie wyników oceny z wynagrodzeniami i działaniami rozwojowymi:
  Ustalanie norm 
  • Algorytmy wynagrodzeń 
  • Wykorzystanie wyników do rozwoju – plany rozwoju.
Blok
13:00 - 14:00

Przerwa Lunch'owa

Przerwa obiadowa i czas na zresetowanie sił.
Blok
14:00 - 17:00

Wyniki w Okresowej Ocenie Pracowniczej

 • Struktura i prowadzenie rozmowy oceniającej: 
  • Przygotowanie się do rozmowy
  • Przekazywanie informacji zwrotnej
  • Wyznaczenie celów na przyszłość 
 • Wykorzystanie wyników oceny
  • Ryzyka i błędy oceniania oraz działania prewencyjne
  • Ryzyka w prowadzeniu projektów związanych z ocenianiem 

Koszt uczestnictwa

Dla jednego uczestnika z firmy

1 390,00 PLN

Dla kolejnych uczestników z firmy

1 290,00PLN

*Kolejny Uczestnik to pracownik tej samej organizacji zgłaszany na jednym formularzu zamówienia.

Zapisz się na szkolenie lub wyślij zapytanie.

Nasz konsultant niezwłocznie skontaktuje się z Tobą.

*pola wymagane

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zorganizowaniem szkolenia w formule zamkniętej - tylko dla pracowników swojej firmy - prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

+48 618 944 774