Outsourcing rekrutacji - Mission Possible

Rekrutacja pracowników

Outsourcing rekrutacji - Mission Possible

Autor: Mariusz Krukowski
... czyli zadanie specjalne wykonane: rekrutacja 200 pracowników do IT w 240 dni.


Dlaczego Outsourcing rekrutacji?

Outsourcing rekrutacji - najprościej rzecz ujmując - polega na zleceniu części zadań na zewnątrz firmie, która się w danym obszarze specjalizuje. Celem takiego działania jest przede wszystkim zwiększenie efektywności oraz obiektywizmu, jak również umożliwienie organizacji skoncentrowania się na działalności kluczowej czyli takiej, która decyduje o jej rozwoju oraz pozycji na rynku.

Delegowanie wybranych zadań przedsiębiorstwa i przekazanie ich do realizacji wyspecjalizowanym firmom niesie za sobą szereg korzyści między innymi takich jak:
  • redukcja i kontrola kosztów operacyjnych
  • pozyskanie zasobów ludzkich dysponujących odpowiednimi kompetencjami
  • uwolnienie własnych zasobów do innych celów
  • ułatwienie zarządzania funkcją trudną do wykonywania i kontrolowania
  • dywersyfikacja ryzyka
Szczególnie atrakcyjne wydają się korzyści finansowe płynące z outsourcingu.
Przyjmuje się, że obniżka kosztów przy założeniu długofalowej współpracy kształtuje się na poziomie 15% do 20% standardowych kosztów dla danego procesu przy zachowaniu wysokiej jakości.

Strategia outsourcingu najczęściej wykorzystywana jest w obszarach takich jak IT (outsourcing usług IT stał się niemal codzienną praktyką w korporacjach i dużych firmach) logistyka oraz operacje pomocnicze. Do tych ostatnich zaliczamy również szeroko pojęty HR, a znaczący udział stanowi w tym wypadku rekrutacja pracowników.
 

200 wakatów IT w 240 dni - czyli nasza Mission Impossible  w ramach outsourcingu rekrutacji.

outsourcing-rekrut.png
W październiku 2016 dotarła do nas dobra wiadomość: rekrutujemy 200 pracowników dla naszego Klienta.

Pomyśleliśmy: "fajne wyzwanie".

Jednak kolejne informacje, wszyscy do IT w 240 dni, sprawiły, że poczuliśmy skalę wyzwania stojącego przed naszym zespołem.


Na potrzeby sprostania wyzwaniu zbudowaliśmy dedykowany zespół 5 rekruterów oraz project managera, którego zadaniem było zrealizowanie projektu działając w oparciu o mechanizmy i standardy korporacyjne naszego Klienta. Dodatkowym wyzwaniem była konieczność współpracy z managerami rekrutującymi, którzy byli rozproszeni w różnych miejscach globu i w różnych strefach czasowych. Poprzeczka została podniesiona również przez samą sytuację na rynku pracy na którym dostępność kandydatów z branży IT jest najniższa od... zawsze :-)

Dla tak trudnych warunków brzegowych outsourcing rekrutacji okazał się najlepszym wyborem dla potrzeb realizacji projektu.           

Konsultanci pracujący w ramach tego projektu doskonale zdawali sobie sprawę, że efektywne realizowanie procesów rekrutacyjnych będzie wymagało nie tylko kompetencji z zakresu poszukiwań i weryfikacji kompetencji, ale także błyskawicznego procesu decyzyjnego po stronie managerów rekrutujących. 

Wdrożenie i egzekwowanie odpowiednich procedur oraz określenie obowiązujących terminów dla podejmowania decyzji stało się solidnym fundamentem sukcesu tego projektu.

Niska dostępność kandydatów z branży IT wymagała wykorzystania rozbudowanych narzędzi wyszukiwania kandydatów, a także budowania kompleksowej strategii przyciągania zainteresowania kandydatów zarówno za pomocą działań z zakresu employer branding, jak i niestandardowych metod promowania ofert na rynku pracy. 


Nasze doświadczenia z ostatnich ośmiu miesięcy są dowodem na to, że outsourcing rekrutacji jest najlepszą metodą realizacji projektów o charakterze masowym. Tylko zespół do zadań specjalnych może bowiem z sukcesem dokonać tej pozornie niewielkiej zmiany, w wyniku której "impossible" staje się possible. 
1