Outsourcing rekrutacji

|| efektywnie || sprawnie || elastycznie ||

[redukcja kosztów o 30-50%]
[płynna obsługa dużych projektów]
[praca na procesach klienta
Outsourcing rekrutacji
JAKIE KORZYŚCI UZYSKASZ WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI?
 
 • Obniżenie czasu i kosztów
  Podniesiemy efektywność dzięki pełnemu zaangażowaniu rekruterów oddelegowanych do prowadzenia projektu w imieniu i na rzecz Twojej organizacji.
 • Wsparcie dla Managerów
  Obsługując i koordynując poszczególne etapy procesu, nasi rekruterzy zapewnią maksymalne odciążenie Managerów zaangażowanych w proces rekrutacji. 
 • Usprawnienie komunikacji
  Zapewnimy bezpośredni kontakt ze strategicznymi osobami zaangażowanymi w projekt dzięki możliwości podjęcia pracy bezpośrednio w strukturach organizacyjnych Twojej Firmy. 
 • Praca na standardach Klienta
  Dostosujemy sposób prowadzenia dokumentacji i raportowania do wymagań wewnętrznych Klienta oraz zapewnimy elastyczne podejście do modyfikacji działań w trakcie projektu. 
 • Ujednolicenie metodologii
  Przygotujemy i wdrożymy optymalne standardy oceny kompetencji upraszczające wybór kandydatów.
 • Gwarancja
  Udzielimy gwarancji na przeprowadzone i zakończone zatrudnieniem procesy rekrutacyjne.

Outsourcing rekrutacji krok po kroku

 1. Rozpoznanie potrzeb
  Przed rozpoczęciem Outsourcingu rekrutacji zapoznamy się ze specyfiką branży i organizacji w celu lepszego zrozumienia ról i oczekiwań stawianych kandydatom.  
 2. Opracowanie strategii
  Uzgodnimy optymalne ramy czasowe projektu, jego przebieg oraz standardy raportowania.
 3. Zdefiniowanie profili stanowisk
  Wspólnie wypracujemy profile stanowisk, który precyzyjnie określą kluczowe wymagania kompetencyjne i osobowościowe.
 4. Rozpoznanie sytuacji na rynku
  Przeprowadzimy analizę dostępności potencjalnych kandydatów oraz poziomu wynagrodzeń rynkowych.
 5. Aktywne pozyskiwanie kandydatów
  Podejmiemy działania z wykorzystaniem wielu różnych kanałów poszukiwań kandydatów w celu zaproszenia ich do udziału w procesie.
 6. Wieloaspektowa ocena kompetencji
  Przeprowadzimy wywiady behawioralne, testy psychometryczne, Assessment Center, analizę ścieżki kariery, sprawdzimy poziom znajomości języków obcych.
 7. Opracowanie zbiorczych raportów rekrutacyjnych
  Przygotujemy zestawienia pozwalające na efektywne porównanie poziomu kompetencji oraz raporty prezentujące najwyżej ocenionych kandydatów.
 8. Organizacja finalnych spotkań z Managerami
  Uzgodnimy terminy na podstawie harmonogramu pracy Managerów oraz zorganizujemy rezerwację dostępnych pomieszczeń do spotkań z kandydatami.
 9. Przekazanie wyników rekrutacji kandydatom
  Zadbamy o udzielenie informacji zwrotnej wszystkim kandydatom biorącym udział w rekrutacji.
 10. Kompletacja dokumentacji
  Przygotujemy zestaw wymaganych dokumentów niezbędnych do finalizacji procesu zatrudnienia (referencje, kwestionariusze osobowe, klauzule, itp.)

Stoisz przed wyzwaniem zatrudnienia większej liczby pracowników? Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci zamknąć projekt z sukcesem.

Zadzwoń na numer:
 
+48 533 328 864
lub wypełnij formularz kontaktowy - odpowiemy w ciągu 48 godzin
 

*pola wymagane