Programy stażowe

|| innowacyjnie || kompleksowo || strategicznie ||
[nieszablonowa strategia programu]
[systemowa realizacja projektu]
[długofalowe działanie wizerunkowe
Programy stażowe
JAKIE KORZYŚCI UZYSKASZ WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI?
 
 • Zaprojektowanie kompleksowej strategii
  Wyodrębnimy odpowiednie grupy docelowe i wesprzemy Twoją Firmę w opracowaniu atrakcyjnych programów stażowych dla pozyskanych młodych talentów.
 • Wdrożenie działań promocyjnych
  Dopasujemy kanały i sposoby komunikacji do grup docelowych. Podejmiemy niestandardowe działania w celu zachęcenia do udziału w rekrutacji większej liczby osób o odpowiednim potencjale.
 •  Opracowanie metod oceny potencjału
  Zaprojektujemy kompleksową strategię oceny potencjału i przeprowadzimy weryfikację kluczowych kompetencji niezbędnych do osiągania sukcesów i zapewnienia wartości dodanej w Twojej organizacji.
 • Długofalowe działania wizerunkowe 
  Przygotujemy zestaw narzędzi kreujących wizerunek dobrego pracodawcy w oczach młodych talentów. Wdrożymy kompleksowy Employer Branding oraz opracujemy narzędzia monitorowania efektów.

Twoja ścieżka do pozyskania młodych talentów

 1. Rozpoznanie potrzeb
  Przed rozpoczęciem projektu zapoznamy się ze specyfiką branży i organizacji w celu lepszego zrozumienia oczekiwań stawianych młodym talentom.  
 2. Opracowanie strategii
  Uzgodnimy optymalne ramy czasowe projektu, jego przebieg oraz zestaw narzędzi promocji, które będą wykorzystywane podczas realizacji projektu.
 3. Zdefiniowanie oczekiwań
  Opracujemy mapę pożądanych i mile widzianych kompetencji oraz profili osobowościowych kandydatów.
 4. Rozpoznanie sytuacji na rynku
  Przeprowadzimy analizę dostępności potencjalnych kandydatów ich oczekiwań wobec programu stażowego.
 5. Działania promocyjne
  Podejmiemy współpracę z uczelniami wyższymi, biurami karier, kołami naukowymi oraz organizacjami studenckimi w celu promowania programu stażowego. Przeprowadzimy wielokanałową kampanię informacyjną w Internecie.
 6. Wieloaspektowa ocena kompetencji
  Przeprowadzimy wywiady behawioralne, testy psychometryczne, Assessment Center, sprawdzimy poziom znajomości języków obcych.
 7. Opracowanie zbiorczych raportów rekrutacyjnych
  Przygotujemy zestawienia pozwalające na efektywne porównanie poziomu kompetencji oraz raporty prezentujące najwyżej ocenionych kandydatów.
 8. Wsparcie w podejmowaniu finalnych decyzji
  Nasi konsultanci udzielą wsparcia na etapie końcowego wyboru najlepszych młodych talentów.
 9. Przekazanie wyników uczestnikom rekrutacji
  Zadbamy o udzielenie informacji zwrotnej wszystkim kandydatom biorącym udział w rekrutacji do programu stażowego.

Zacznij wzmacniać swoją przyszłą pozycję na rynku już dzisiaj. Zorganizuj z nami programy stażowe.

Zadzwoń na numer:
 
+48 533 328 864
lub wypełnij formularz kontaktowy - odpowiemy w ciągu 48 godzin
 

*pola wymagane