Badanie satysfakcji pracowników

Jeżeli chcesz wzmacniać motywację i zaangażowanie pracowników, przeprowadzaj z nami regularne badania satysfakcji. Dzięki wieloaspektowej analizie wyników pomożemy Ci zidentyfikować mocne i słabsze obszary zarządzania zasobami ludzkimi. Opracujemy wspólnie z Tobą program mający na celu wzmocnienie satysfakcji z pracy, dzięki któremu osiągniesz większą efektywność i lojalność pracowników.
Badanie satysfakcji pracowników
JAKIE KORZYŚCI UZYSKASZ WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI?
 
 • Pogłębiona analiza sytuacji w Firmie
  Przeprowadzimy analizę dokumentacji personalnej, odbędziemy rozmowy z kluczowymi managerami oraz wybranymi przedstawicielami zespołów pracowników, aby zebrać kluczowe informacje niezbędnie do skonstruowania adekwatnego narzędzia pomiarowego.
 • Kampania przygotowująca do udziału w badaniu
  Zorganizujemy szeroko zakrojoną kampanię informacyjną dotyczącą celów i przebiegu badania satysfakcji pracowników oraz zapewnimy anonimowość wypowiedzi, aby zapewnić wysokie zaangażowanie pracowników podczas badania.
 • Zaprojektowanie dedykowanego kwestionariusza
  Zbudujemy metodologię badania satysfakcji pracowników dopasowaną do celów i oczekiwań Twojej organizacji, osadzoną w kontekście bieżącej sytuacji w Firmie. 
 • Opracowanie raportów podsumowujących badanie
  Zapewnimy elastyczne podejście przy tworzeniu szczegółowych raportów, które będą korespondować z bieżącymi potrzebami i celami badania w Twojej Firmie.

Badanie satysfakcji pracowników z HRE

 1. Weryfikacja celów badania
  Zidentyfikowanie założeń i celów badania na podstawie rozmów z kadrą zarządzającą.
 2. Analiza dokumentacji personalnej
  Przegląd dokumentów mogących mieć kluczowy wpływ na poziom satysfakcji z pracy.
 3. Przygotowanie pracowników do badania satysfakcji
  Zaprojektujemy kampanię informacyjną, zapoznamy pracowników z celami badania oraz przedstawimy przebieg całego procesu.
 4. Zaprojektowanie i wdrożenie badania do systemu informatycznego – SUCCESSSTEPS
  Zapewnimy bezproblemowy przebieg całego badania satysfakcji pracowników dzięki wykorzystaniu zaawansowanego, autorskiego narzędzia IT.
 5. Zebranie informacji jakościowych
  Przeprowadzimy moderowane dyskusje grupowe w celu doprecyzowania wyzwań w zakresie podniesienia poziomu satysfakcji.
 6. Pogłębione wywiady z wybranymi pracownikami
  Zrealizujemy indywidualne dyskusje z managerami na temat zidentyfikowanych obszarów wymagających optymalizacji.
 7. Przedstawienie raportu
  Przygotujemy kompleksowy raport dla Zarządu oraz prezentację wyników dla pracowników Twojej Firmy.
 8. Opracowanie i wdrożenie planu podniesienia poziomu satysfakcji
  Pomożemy zaprojektować zespół działań mających na celu podniesienie poziomu satysfakcji oraz podejmiemy się ich realizacji w zakresie objętym usługami konsultingowymi.
 9. Ewaluacja zmiany poziomu satysfakcji
  Wykonamy ponowne badanie satysfakcji po okresie wdrożenia usprawnień i przedstawimy raport porównawczy.

Buduj lojalność Twoich pracowników i organizuj regularne badania satysfakcji.

Zadzwoń na numer:
 
+48 533 328 864
lub wypełnij formularz kontaktowy - odpowiemy w ciągu 48 godzin
 

*pola wymagane