Employer branding

Jeżeli chcesz podnieś atrakcyjność swojej Firmy w oczach pracowników oraz kandydatów do pracy powinieneś rozważyć stworzenie strategii employer branding. Pomożemy zbudować wizerunek dobrego pracodawcy, obniżyć koszty rekrutacji oraz zmniejszyć rotację pracowników.
Employer branding
JAKIE KORZYŚCI UZYSKASZ WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI?
 
 • Wzrost lojalności i efektywności pracowników
  Wdrożymy działania mające na celu stworzenie dobrej atmosfery w miejscu pracy oraz zarekomendujemy sposób komunikacji celów i zasad panujących w organizacji.
 • Minimalizacja absencji i rotacji pracowników
  Zaimplementujemy narzędzia, które pozwolą budować i wzmacniać poczucie przynależności i identyfikacji pracowników z Firmą.
 • Usprawnienie procesu i obniżenie kosztów rekrutacji
  Dzięki wdrożonym przez nas działaniom mającym na celu rozpropagowanie dobrego wizerunku pracodawcy skrócimy czas pozyskiwania kandydatów i zwiększymy skuteczność działań rekrutacyjnych.
 • Zwiększenie rozpoznawalności firmy na rynku pracy
  Dzięki szeroko zakrojonej kampanii wizerunkowej zwiększymy rozpoznawalność marki oraz wizerunku dobrego pracodawcy.

Employer Branding - wyróżnij się na rynku pracodawców

 1. Zdefiniowanie celów i założeń projektu
  Określimy,​ jaki komunikat o marce ma istnieć w świadomości odbiorców. Przeanalizujemy bezpośrednie otoczenie biznesowe oraz zidentyfikujemy elementy mogące wyróżnić Twoją Firmę na tle konkurencji.
 2. Analiza aktualnej sytuacji
  Rozpoznamy obecny wizerunek Twojej Firmy wśród pracowników oraz na rynku pracy, aby zaplanować ścieżkę rekomendowanych działań.
 3. Określenie grupy docelowej oraz dobór narzędzi
  Dopasujemy narzędzia i kanały komunikacji w zależności od wyznaczonych celów oraz grupy odbiorców.
 4. Realizacja programu employer branding
  Wdrożymy zaplanowaną strategię budowania wizerunku dobrego pracodawcy zgodnie z założeniami projektu.
 5. Ewaluacja skuteczności projektu
  Przeprowadzimy cykliczne badania opinii pracowników oraz monitoring wypowiedzi pojawiających się w mediach społecznościowych o tematyce rynku pracy.

Wzmocnij swoją pozycję na rynku pracy i wdrażaj z nami kampanie employer branding.

Zadzwoń na numer:
 
+48 533 328 864
lub wypełnij formularz kontaktowy - odpowiemy w ciągu 48 godzin
 

*pola wymagane