Performance management

Performance management (zarządzanie efektywnością) to szereg działań wdrażanych przez naszą firmę w Twojej organizacji, których celem jest osiągnięcie wysokiej efektywności pracy. Działania z zakresu performance management skupiają się zarówno na jednostkach – konkretnych pracownikach, jak i rozwiązaniach systemowych dla całej organizacji.
Performance management
JAKIE KORZYŚCI UZYSKASZ WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI?
 
 • Zdefiniujemy niezbędny zakres obowiązków pracowników
  Wdrażanie działań z zakresu performance management poprzedzimy analizą strategii firmy, aby zrozumieć jej cele, a następnie przełożyć je na odpowiedni zakres działań poszczególnych pracowników.
 • Zaprojektujemy MBO
  Jednym z podstawowych elementów performance management, który zostanie przez nas wdrożony, jest klarowny system powiązań poziomu wynagrodzenia z indywidualnymi wynikami osiąganymi w ramach realizacji wyznaczonych zadań.   
 • Opracujemy i opiszemy Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI)
  Na potrzeby oceny stopnia realizacji wyznaczonych celów, opracujemy zestaw Kluczowych Wskaźników Efektywności, którymi będą posługiwać się przełożeni w procesie obiektywnej oceny poszczególnych pracowników.
 • Przeszkolimy kadrę managerską
  Aktywne wykorzystywanie performance management wiąże się ze stałym zaangażowaniem kadry zarządzającej. Przygotujemy osoby odpowiedzialne w Twojej organizacji do posługiwania się narzędziami wykorzystywanymi w ramach procesu zarządzania efektywnością pracowników.
 • Zapewnimy wsparcie w procesie oceny
  Będziemy aktywnie uczestniczyć i wspierać prowadzenie ocen okresowych mających za zadanie weryfikację poziomu realizacji Kluczowych Wskaźników Efektywności.
 • Przygotujemy programy rozwojowe i przeprowadzimy szkolenia
  Zrealizujemy w Twojej Firmie indywidualnie dobrane cykle szkoleniowe oraz sesje coachingu osobistego bądź zespołowego.

Kluczowe kroki na ścieżce wzrostu efektywności pracowników

 1. Analiza celów i misji organizacji
  Zapoznamy się z celami i misją organizacji i przełożymy je na zakres obowiązków poszczególnych poziomów i grup stanowisk.
 2. Zaprojektowanie dedykowanego modelu kompetencji
  Opracujemy zestaw kluczowych kompetencji spójnych z misją oraz niezbędnych do realizacji założonych celów Firmy.
 3. Zdefiniowanie zależności miedzy efektywnością i wynagrodzeniem
  Określimy powiązania pomiędzy osiąganymi poziomami Kluczowych Wskaźników Efektywności a wysokością wynagrodzenia.
 4. Automatyzacja procesu ocen efektywności
  Zapewnimy narzędzia informatyczne umożliwiające zebranie wyników oceny Kluczowych Wskaźników Efektywności i przedstawimy w postacie czytelnych raportów.
 5. Wdrażanie programów rozwojowych
  Zidentyfikujemy obszary kompetencji pracowników wymagające rozwoju oraz zaplanujemy i przeprowadzimy odpowiednie szkolenia.
Zadbaj o wzrost efektywności Twoich pracowników, zaprojektuj z nami kompleksowy program Performance management.

Zadzwoń na numer:
 
+48 533 328 864
lub wypełnij formularz kontaktowy - odpowiemy w ciągu 48 godzin
 

*pola wymagane