Coaching

Wspieraj pracowników w rozwijaniu wiedzy i umiejętności w ramach indywidualnych metod nauczania. Stosowanie metod coachingowych pozwala uwolnić potencjał pracowników, aby mogli maksymalizować swoje wyniki w pracy. Zapraszamy na indywidualne sesje coachingu, dzięki którym podniesiesz efektywność strategicznych pracowników przez rozwój kluczowych umiejętności niezbędnych na obecnym stanowisku pracy. 
Coaching
JAKIE KORZYŚCI UZYSKASZ WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI?
 
 • Zwiększenie efektywności strategicznych pracowników
 • Rozwój kompetencji zarządzania ryzykiem
 • Zrozumienie zachowań warunkujących podniesienie skuteczności działań
 • Uwolnienie potencjału pracowników
 • Uświadomienie mocnych stron oraz kierunków i obszarów wymagających rozwoju
 • Wypracowanie umiejętności zarządzania w sytuacji konfliktowej
 • Podniesienie umiejętności usprawniających pracę zespołową
 • Uświadomienie sobie źródeł wpływających na podnoszenie własnej motywacji
 • Zrozumienie celów i sposobu ich określania
 • Przyjęcie postawy otwartości na nowe wyzwania

Mechanizmy stosowane w ramach Coachingu

 1. Mechanizm ciągłego uczenia się
  Wykorzystywanie każdej sytuacji, która stwarza okazję i umożliwia uczenie się.
 2. Mechanizm wstępnego ukierunkowania
  Zapewnienie poprzez udzielenie wskazówek już na wstępie, aby pracownik zrozumiał, jakie umiejętności są niezbędne do efektywnego realizowania zadań.
 3. Mechanizm racjonalnej analizy
  Zadawanie odpowiednich pytań pracownikom w celu uświadomienia im stopnia przeanalizowania podejmowanych działań.
 4. Mechanizm szerokiej perspektywy
  Zachęcenie pracowników do spojrzenia na problemy zarządzania z szerszej perspektywy i analizy możliwości ich rozwiązania.

Zwiększ efektywność kluczowych pracowników w Twojej Firmie poprzez indywidualne sesje coachingowe.

Zadzwoń na numer:
 
+48 533 328 864
lub wypełnij formularz kontaktowy - odpowiemy w ciągu 48 godzin
 

*pola wymagane