Ocena 360 stopni

Ocena 360 stopni opiera się na przekazywaniu informacji zwrotnej na temat konkretnych zachowań osoby ocenianej w pracy przez jego najbliższe otoczenie biznesowe (przełożony, podwładny, współpracownik czy np. klient). Dzięki naszej wiedzy oraz wykorzystaniu autorskiej platformy informatycznej SUCCESSSTEPS, ocena 360 stopni w Twojej Firmie zostanie przeprowadzona sprawnie, a wyniki przedstawione w sposób przejrzysty i zrozumiały.
Ocena 360 stopni
JAKIE KORZYŚCI UZYSKASZ WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI?
 
 • Zautomatyzowanie procesu oceny
  Dzięki zastosowaniu autorskiej platformy informatycznej SUCCESSSTEPS ocena 360 stopni będzie przeprowadzana sprawnie i z zapewnieniem pełnej anonimowości respondentów. Umożliwiamy realizację oceny 360 stopni także w organizacjach międzynarodowych dzięki wbudowanej funkcjonalności naszego systemu informatycznego.
 • Przejrzysta prezentacja wyników
  Zwieńczeniem udanego procesu oceny 360 stopni jest przekazanie informacji zwrotnej osobie ocenianej. Zapewniamy zarówno bardzo czytelną formę raportów, jak i profesjonalne sesje przekazywania informacji zwrotnej. Na życzenie możemy również dostarczyć raporty organizacyjne lub dla poszczególnych grup pracowników. 
 • Elastyczne podejście przy projektowaniu kompetencji
  Ocena 360 stopni jest realizowana w oparciu o model kompetencji. Wykorzystując system SUCCESSSTEPS możemy wesprzeć Twój model kompetencji niezależnie od jego konstrukcji. Możemy zarówno zaprojektować dla Ciebie indywidualny model od podstaw lub udostępnić zestaw naszych gotowych kompetencji.
 • Indywidualnie zaprojektowana ocena 360 stopni
  Każda organizacja ma swoje cele, specyfikę i wymogi organizacyjne. Zaprojektujemy badanie dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości. Zbudujemy model kompetencji, który będzie fundamentem dla kolejnych narzędzi wykorzystywanych w procesach zarządzania zasobami ludzkimi w Twojej Firmie.
 • Profesjonalne sesje informacji zwrotnej
  Umiejętne naprowadzanie osoby ocenianej na samodzielne wyciągnięcie wniosków z oceny jest  kluczowe dla procesu budowania motywacji rozwojowej. Nasi konsultanci prowadzący sesje informacji zwrotnej mają doświadczenie coachingowe, które pozwala wspierać proces samodzielnego wyciągania wniosków.
   
 • Wdrażanie programów rozwojowych
  Przeszkolimy lub przeprowadzimy indywidualny coaching pracowników zgodnie z stworzonym programem rozwojowym. Dysponujemy szerokim wachlarzem programów rozwoju kompetencji miękkich, a w razie potrzeby przygotujemy indywidualny program szkoleniowy. 

BEZPROBLEMOWO ZREALIZOWANA OCENA 360 STOPNI

Przeprowadzenie oceny 360 stopni jest wyzwaniem merytorycznym i organizacyjnym. Zleć nam kompleksową obsługę projektu, który przeprowadzimy w oparciu o nasze doświadczenie i narzędzia.
 
Ocena 360 stopni realizowana z firmą HRE w 9 krokach:
 
 1. Rozpoznanie potrzeb
  Przeprowadzimy analizę potrzeb, ustalimy cele oraz optymalny zasięg badania w Twojej organizacji.
 2. Przygotowanie modelu kompetencji do oceny 360 stopni
  Zaprojektujemy od podstaw, bądź dostosujemy istniejący zestaw kompetencji, który będzie wykorzystany podczas procesu oceny 360 stopni.
 3. Przygotowanie pracowników do procesu oceny 360 stopni
  Zaprojektujemy kampanie informacyjną, zapoznamy osoby oceniane i oceniające z celami, jakie ma ocena 360 stopni w Twojej Firmie oraz przedstawimy przebieg całego procesu.
 4. Wdrożenie badania do systemu informatycznego – SUCCESSSTEPS
  Zapewnimy bezproblemowy przebieg całego procesu oceny 360 stopni dzięki wykorzystaniu zaawansowanego, autorskiego narzędzia IT.
 5. Przygotowanie wersji językowych oceny pracowników w firmach międzynarodowych
  W przypadku konieczności prowadzenia oceny w środowisku międzynarodowym, przygotujemy warianty językowe badania. Platforma SUCCESSSTEPS w pełni wspiera zarządzanie wersjami językowymi w procesie oceny.  
 6. Zapewnienie maksymalnego zaangażowania osób oceniających
  Dzięki wykorzystaniu zautomatyzowanych procedur będziemy regularnie przypominać osobom oceniającym o konieczności wypełnienia ankiet.
 7. Przedstawienie czytelnych raportów z oceny 360 stopni
  Każdy osoba oceniana otrzyma indywidualny raport zawierający podsumowanie wyników i ich prezentację graficzną osadzoną w kontekście całej grupy osób ocenianych.
 8. Udzielanie informacji zwrotnych
  Podczas indywidualnych spotkań pomożemy osobom ocenianym w zrozumieniu informacji zawartych w raportach oraz wesprzemy ich w przygotowaniu programu rozwojowego.
 9. Realizacja programu rozwojowego
  Przeprowadzimy niezbędne szkolenia z zakresu kompetencji miękkich oraz sesje coachingowe.

Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci przeprowadzić skuteczną ocenę 360 stopni:

Zadzwoń na numer:
 
+48 533 328 864
lub wypełnij formularz kontaktowy - odpowiemy w ciągu 48 godzin
 

*pola wymagane