Ocena pracowników

Zaprojektowany przez nas, dedykowany dla Twojej organizacji system ocen pracowniczych to krok milowy w podnoszeniu efektywności pracy, rozwoju zespołu oraz budowaniu poczucia sprawiedliwości wśród pracowników. Wdrożona przez naszą firmę ocena pracowników umożliwia gromadzenie informacji niezbędnych do kształtowania skutecznej polityki personalnej oraz wizerunku dobrego pracodawcy. 
Ocena pracowników
JAKIE KORZYŚCI UZYSKASZ WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI?
 
 • Sprawdzenie i dostosowanie opisów stanowisk
  Poprawnie skonstruowana ocena pracowników wymaga aktualnych i prawidłowo zaprojektowanych opisów stanowisk. Są one niezbędne dla prawidłowego określenia kryteriów, w oparciu o które przeprowadzona zostanie ocena pracowników. 
 • Przygotowanie kampanii informacyjnej wśród pracowników
  Ocena pracowników może budzić wiele obaw, szczególnie w momencie jej wprowadzania do organizacji i realizacji po raz pierwszy. Zaprojektujemy kampanię informacyjną wyjaśniającą cele i zasady prowadzonej oceny pracowników, aby zwiększyć zaangażowanie pracowników.
 • ​Wykorzystanie najbardziej efektywnych metod i narzędzi
  Sprawnie funkcjonujący system ocen pracowniczych powinien być wspierany przez odpowiednie narzędzia IT. Zapewniamy dostęp do autorskiej platformy SUCCESSSTEPS służącej do realizacji oceny pracowników.
 • Podnoszenie kompetencji Twojej kadry managerskiej
  Ocena pracowników wiąże się z koniecznością odpowiedniego przekazywania informacji zwrotnej, budującej ich motywację do rozwoju osobistego. Zapewniamy szkolenia dla kadry managerskiej w tym zakresie.
 • Przeprowadzenie analizy zasobów i istniejących narzędzi
  Przed rozpoczęciem projektowania oceny dokonamy szczegółowego przeglądu istniejących rozwiązań oraz analizy potrzeb. Ocena pracowników będzie w pełni dopasowana do Twojej organizacji oraz już wykorzystywanych narzędzi HR.
 • Profesjonalne szkolenia oraz indywidualne sesje cochingowe
  Jednym z głównych powodów realizacji oceny pracowników jest chęć rozwoju kompetencji personelu. Zapewniamy szeroki wachlarz szkoleń w zakresie kompetencji miękkich oraz możliwość prowadzenia indywidualnych sesji coachingowych.

OCENA PRACOWNIKÓW W 10 KROKACH

 1. Przegląd dostępnych w Twojej Firmie narzędzi HR 
  Zapoznajemy się z istniejącymi w Twojej organizacji narzędziami HR takimi jak: opisy stanowisk, model kompetencyjny, struktura organizacji.
 2. Wybór kluczowych kompetencji podlegających ocenie
  W ramach moderowanych grup dyskusyjnych oraz wywiadów z managerami identyfikujemy zestaw kluczowych kompetencji do obserwacji podczas procesu oceny pracowników. 
 3. Wybór metody, jaką będzie prowadzona ocena pracowników
  Bierzemy pod uwagę wielkość Twojej organizacji, specyfikę działania, potrzeby oraz poziom zaawansowania polityki personalnej i rekomendujemy najlepiej dopasowane rozwiązanie.
 4. Rozpoznanie możliwości wykorzystania rozwiązań IT w ocenie pracowników
  Sprawdzimy możliwość zastosowania narzędzi IT w celu ułatwienia i usprawnienia procesu oceny oraz obniżenia jej kosztów.
 5. Przygotowanie kadry managerskiej
  Zorganizujemy warsztaty przygotowujące managerów w Twojej Firmie do wdrożenia oceny pracowników, aby mogli wspierać swym autorytetem podwładnych.
 6. Pilotażowe wdrożenie oceny pracowników
  Przeprowadzimy ocenę zgodnie z opracowanymi założeniami na małej grupie osób – zazwyczaj jest to grupa managerów, aby sprawdzić i ewentualnie skorygować metodologię oceny pracowników.
 7. Przygotowanie wyników oceny pilotażowej
  Wykonamy opracowanie wyników przeprowadzonej oceny pilotażowej, wystandaryzujemy format raportu oraz dokonamy niezbędnych poprawek w metodologii, jeżeli będzie się taka potrzeba.
 8. Przygotowanie kampanii informacyjnej
  Przygotujemy komunikaty zapowiadające przeprowadzenie oceny. Istnieje możliwość zorganizowania spotkań lub wideokonferencji dla pracowników wyjaśniających cały proces. 
 9. Przygotowanie osób prowadzących ocenę pracowników
  Przeszkolimy pracowników, którzy będą odpowiedzialni w Twojej Firmie za realizację lub nadzór nad prowadzonymi ocenami pracowników. 
 10. Wdrożenie oceny pracowników w Twojej Firmie
  Zrealizujemy pierwszą edycję oceny pracowników w oparciu o wypracowany model.

Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to znaczy, że ocena pracowników jest dla Ciebie ważna. Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń na numer:
 
+48 533 328 864
lub wypełnij formularz kontaktowy - odpowiemy w ciągu 48 godzin
 

*pola wymagane