Szkolenia pracowników

Zbuduj przewagę konkurencyjną Twojej Firmy stawiając na rozwój ludzi, którzy ją tworzą. Przeprowadzimy dedykowane szkolenia pracowników dostosowane do potrzeb i celów Twojej organizacji, które będą ukierunkowane na podnoszenie efektywności pracy oraz wzmacnianie motywacji i zaangażowania zespołów podczas realizacji codziennych zadań.
Szkolenia pracowników
JAKIE KORZYŚCI UZYSKASZ WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI?
 
 • Rozpoznanie i analiza potrzeb
  Zidentyfikujemy lukę edukacyjną czyli rozbieżność między stanem aktualnym (co ludzie wiedzą i potrafią) a tym, do czego wspólnie zmierzamy (co powinni wiedzieć i umieć).
 • Podejście warsztatowe
  Wzmocnimy zaangażowanie uczestników prowadząc szkolenia w formie w formie warsztatów. Takie podejście zwiększa ogólną skuteczność procesu uczenia się poprzez praktyczne wykorzystywanie wiedzy teoretycznej.  
 • Zróżnicowana oferta szkoleniowa
  Zapewnimy szkolenia kompetencji miękkich zarówno dla kadry managerskiej, jak i specjalistów różnych działów oraz specjalistyczne szkolenia narzędziowe dla pracowników HR.
 • Budowanie wizerunku pracodawcy
  W projektowanych programach szkoleniowych uwzględnimy misję i cele Twojej Firmy, budując wizerunek pracodawcy stawiającego na rozwój osobisty pracowników.

Planowanie i wdrażanie skutecznych szkoleń

 1. Analiza potrzeb szkoleniowych
  Ustalanie celów edukacyjnych, określenie wiedzy i umiejętności już posiadanych przez pracowników.
 2. Projektowanie
  Analiza zawartości materiału, który będzie wchodził w skład programu szkoleniowego. Dobór pomocy edukacyjnych oraz narzędzi oceny.  
 3. Przygotowanie programu
  Opracowanie szczegółowego planu szkoleń, tematyki poszczególnych sesji, wykorzystywanych narzędzi oraz metod szkoleniowych.
 4. Wdrożenie
  Koordynacja działań wszystkich zaangażowanych osób i realizacja programu szkolenia.
 5. Ewaluacja
  Ocena poszczególnych sesji szkoleniowych przez kierownika projektu i uczestników oraz pomiar efektów wdrożonego programu szkoleniowego.

Zadbaj o silną pozycję Twojej Firmy na rynku - inwestuj w kapitał ludzki, organizując z nami szkolenia pracowników:

Zadzwoń na numer:
 
+48 61 894 47 74
lub wypełnij formularz kontaktowy - odpowiemy w ciągu 48 godzin
 

*pola wymagane