Nasze wartości

Nadrzędnym celem konsultantów HRE jest pomoc naszym Klientom w podejmowaniu strategicznych decyzji, które mają przyczynić się do zwiększenia efektywności i zyskowności firmy poprzez rozwój jej pracowników oraz optymalizację procesów i struktur, w ramach których wykonują swoje zadania.

Obrazek nagłówkowy do Nasze wartości

Ponieważ kierujemy się dobrem naszych Klientów, wprowadziliśmy ogólny zestaw zasad - Kodeks Postępowania HRE.

Nasi pracownicy i współpracownicy zobowiązani są do:

  1. Zachowania w tajemnicy informacji o innych firmach, jeżeli weszli w jej posiadanie w wyniku współpracy, kontaktów nieformalnych lub przypadkiem
  2. Ochrony danych osobowych pracowników i kandydatów z należytą starannością
  3. Nie utrudniania dostępu do rynku usług doradztwa personalnego innym osobom lub podmiotom
  4. Stosowania reklamy i promocji nie naruszającej zasad uczciwej i dopuszczalnej reklamy

Nasza misja i Kodeks Postępowania są dla nas wytycznymi w codziennym działaniu.

Od początku działalności naszej firmy dążymy do tego, aby doradztwo personalne było dla naszych konsultantów czymś więcej niż tylko ich pracą. Dla nas to także pasja i coś, co naprawdę lubimy robić! Dzięki temu potrzeby naszych Klientów są zaspokajane na najwyższym poziomie.

Chcąc skutecznie realizować, często bardzo kompleksowe potrzeby naszych Klientów, oprócz osób na stałe zaangażowanych w codzienną pracę HRE, nawiązujemy współpracę z doświadczonymi konsultantami zewnętrznymi, którzy dysponują zaawansowaną wiedzą, warsztatem oraz uznaniem na rynku. Przy doborze konsultantów, z którymi współpracujemy, kierujemy się nie tylko ich kompetencjami merytorycznymi, ale także spójnością ich wartości i zasad z naszym kodeksem etycznym, który jest dla nas przewodnikiem w codziennej pracy z naszymi Klientami.