Assessment Center – Skuteczne Metody Oceny Kompetencji

Grupa docelowa:

Osoby odpowiedzialne w firmach za planowanie, prowadzenie i nadzór procesów rekrutacji oraz ewidencję zasobów i planowanie ścieżek kariery w organizacji. Pracownicy działów HR, Menadżerowie zespołów.

Termin i lokalizacja:

19-20 marzec 2018 (2 dni), Poznań


Cel szkolenia
Proponujemy Państwu program, będący zachętą do zastosowania AC, jako elementu procesu selekcji. Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi zasadami projektowania i prowadzenia Assessment Center, do skorzystania z gotowych przykładów zadań, arkuszy obserwacji i raportów oraz do wymiany opinii i doświadczeń.
 • Rozwinięcie wiedzy z zakresu AC,DC
 • Nabycie  umiejętności zastosowania narzędzia w kontekście potrzeb firmy
  Wzmocnienie umiejętności obserwacji oraz interpretacji zachowań  uczestników AC,DC
 • Rozwój w zakresie oceny i dopasowania kompetencji uczestników AC, DC do kultury organizacyjnej

Metody szkoleniowe

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o wiedzę (strukturalizacja metod, budowanie wspólnych podstaw teoretycznych) oraz o umiejętności (wykorzystanie metod, rozwijanie umiejętności Uczestników). 
Jako motyw przewodni zaplanowano pracę warsztatową, podczas której Uczestnicy będą używać określonych technik. 


Program szkolenia

Dzień 1

Blok
9:00 - 13:00

Assessment Center – Charakterystyka narzędzia

 • Cele  Assessment Center, zakres wykorzystywania AC jako narzędzia selekcyjnego
 • Assessment a Development Centre – podobieństwa i różnice
 • Metodologia AC: etapy procesu, narzędzia
 • Kompetencje jako podstawowe narzędzie AC: definicja kompetencji, przykłady opisywania kompetencji (skale oceny, aspekty i wskaźniki kompetencyjne), źródła zbierania danych do budowania profilu kompetencji 
 • Zasady opisywania wskaźników behawioralnych w profilu
 • Ćwiczenia w harmonogramowaniu procesu (zasoby wewnętrzne) oraz budowaniu profilu kompetencji 
Blok
13:00 - 14:00

Przerwa Lunch'owa

Przerwa obiadowa i czas na zresetowanie sił.
Blok
14:00 - 17:00

Zadania badające kompetencje

 • Typologia zadań
 • Dobór zadań do badania określonych kompetencji – matryca projektowa
 • Zasady pisania zadań (etapy tworzenia zadań, zasady pisania)
 • Cel zadania a opis sytuacji – wytyczne do modyfikowania zadań gotowych 
 • Korzystanie z banku zadań gotowych, źródła inspiracji do doboru zadań gotowych 
 • Tworzenie arkuszy obserwacyjnych 
 • Testowanie zadań
 • Ćwiczenia w budowaniu matrycy projektowej oraz tworzeniu arkusza obserwacyjnego i testowaniu zadania

Dzień 2

Blok
9:00 - 13:00

Kompetencje Asesora - część pierwsza

 • Udzielanie instrukcji do zadań – standardy
 • Zachowania asesora podczas sesji 
 • Asesowanie przy wykorzystaniu arkusza
 • Standardy notowania
 • Piramida oceny zachowań: obserwacja - notowanie - klasyfikacja - ocena
 • Ćwiczenia w asesowaniu na gotowych zadaniach, przy wykorzystaniu arkusza oraz notowania swobodnego
Blok
13:00 - 14:00

Przerwa Lunch'owa

Przerwa obiadowa i czas na zresetowanie sił.
Blok
14:00 - 17:00

Kompetencje Asesora - część druga

 • Zbieranie danych obserwacyjnych – rozwijanie kompetencji asesora
 • Rozwijanie umiejętności diagnozowania, fakty, hipotezy i generalizacje
 • Techniki i argumenty wykorzystywane podczas prowadzenia dyskusji asesorów
 • Źródła błędów poznawczych podczas diagnozy
  Język raportowania
 • Przykłady raportów indywidualnych i zbiorczych 

Koszt uczestnictwa

Dla jednego uczestnika z firmy

1 390,00 PLN

Dla kolejnych uczestników z firmy

1 200,00 PLN

Szkolenie dedykowane dla Firmy

Wyślij zapytanie

"Early Birds" zgłoszenia do 31.01.2018

1 100, 00 PLN

*Kolejny Uczestnik to pracownik tej samej organizacji zgłaszany na jednym formularzu zamówienia.

Zapisz się na szkolenie lub wyślij zapytanie.

Nasz konsultant niezwłocznie skontaktuje się z Tobą.
 

*pola wymagane

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zorganizowaniem szkolenia w formule zamkniętej - tylko dla pracowników swojej firmy - prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

+48 618 944 774