Metody i Narzędzia Rekrutacji

Grupa docelowa:

Osoby odpowiedzialne w firmach za planowanie, prowadzenie i nadzór procesów rekrutacji. Pracownicy działów HR, Menadżerowie, Własciciele firm.

Termin i lokalizacja:

11-12 kwiecień 2019 (2 dni), Poznań


Cel szkolenia
 • Nabycie umiejętności planowania procesu rekrutacyjnego oraz doboru źródeł pozyskiwania kandydatów,
 • nabycie umiejętności oceniania kompetencji oraz stosowania narzędzi ich badania,
 • rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych oraz diagnostycznych osób rekrutujących,
 • wypracowanie dobrych praktyk pozyskiwania i komunikacji z kandydatem (employer branding, recruiter branding)

Metody szkoleniowe
Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o wiedzę (strukturalizacja metod, budowanie wspólnych podstaw teoretycznych) oraz o umiejętności (wykorzystanie metod, rozwijanie umiejętności Uczestników). 
Jako motyw przewodni zaplanowano pracę warsztatową, podczas której Uczestnicy będą używać określonych technik. 

Program szkolenia

Dzień 1

Blok
9:00 - 13:00

Etapy Procesu Rekrutacji

 • planowanie procesu rekrutacyjnego,
 • planowanie profilu kandydata,
 • pozyskiwanie kandydatów: selekcja, direct search (kryteria decyzyjne przy wyborze metod rekrutacyjnych),
 • wybrane  narzędzia pozyskiwania kandydatów,
 • tworzenie ogłoszenia, selekcja aplikacji, wstępna rozmowa telefoniczna,
 • employer branding w procesie rekrutacyjnym.
Blok
13:00 - 14:00

Przerwa Lunch'owa

Przerwa obiadowa i czas na zresetowanie sił.
Blok
14:00 - 17:00

Komunikacja w rozmowie kwalifikacyjnej

 • efektywne i aktywne słuchanie,
 • obserwowanie wskaźników behawioralnych,
 • rodzaje pytań oraz ich funkcje i cele,
 • umiejętności rekrutera wspomagające rozmowę,
 • radzenie sobie z oporem kandydata,
 • poziom faktów, wrażeń i interpretacji,
 • przekonania rekrutera jako narzędzie wspomagające i ograniczające – etyka rekrutera oraz najczęściej popełniane błędy planowania procesu rekrutacyjnego.

Dzień 2

Blok
9:00 - 13:00

Kompetencje w rekrutacji

Podejście kompetencyjne w rekrutacji:
 • definicja kompetencji,
 • kryteria podziału kompetencji.
Tworzenie profilu kompetencyjnego kandydata: 
 • informacje stanowiskowe brane pod uwagę przy tworzeniu profilu,
 • przegląd metod budowania profilu
 • wybór i stopniowanie kompetencji w profilu stanowiskowym – ćwiczenia praktyczne,
 • zasady opisywania wskaźników behawioralnych.
Blok
13:00 - 14:00

Przerwa Lunch'owa

Przerwa obiadowa i czas na zresetowanie sił.
Blok
14:00-17:00

Narzędzia w rekrutacji

Narzędzia stosowane w selekcji opartej o kompetencje:
 • klasyfikacja wywiadów kompetencyjnych,
 • STAR,
 • wydarzenia krytyczne,
 • symulacje zadań,
 • testy wiedzy oraz kwalifikacji,
 • przegląd i wybór użytecznych symulacji do diagnozy kompetencji społecznych, 
 • przykłady zadań diagnozujących kompetencje zawodowe.
Testowanie wybranych narzędzi selekcyjnych:
 • przeprowadzanie przykładowych badań (wywiad, symulacja, zadanie pisemne),
 • obserwacja wskaźników behawioralnych i emocjonalnych,
 • odgrywanie ról w symulacjach: zasady i modyfikacje. 

Koszt uczestnictwa

Dla jednego uczestnika z firmy

1 390,00 PLN

Dla kolejnych uczestników z firmy

1 200,00 PLN

Szkolenie dedykowane dla Firmy

Wyślij zapytanie

"Early Birds" zgłoszenia do 15.03.2019

1 100, 00 PLN

* Kolejny Uczestnik to pracownik tej samej organizacji zgłaszany na jednym formularzu zamówienia.
* Wszytkie podane kwoty są cenami netto i należy doliczyć podatek VAT

Zapisz się na szkolenie lub wyślij zapytanie.

Nasz konsultant niezwłocznie skontaktuje się z Tobą.
 

*pola wymagane

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zorganizowaniem szkolenia w formule zamkniętej - tylko dla pracowników swojej firmy - prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

+48 618 944 774