Albedo Marketing

Albedo Marketing jest agencją marketingu zintegrowanego działającą nieprzerwanie od 2002 roku. Specjalizuje się w działaniach szybko przynoszących dobre wyniki sprzedażowe – szczególnie w promocjach i programach lojalnościowych.
Obraz do Albedo Marketing
Firma HRE od roku 2011 wspiera Albedo Marketing Sp. z o.o. w wybranych projektach rekrutacyjnych (między innymi na stanowiska: Art Director, Graphic Designer, New Business Manager, Strategy Planning Manager, Account Manager).

Proces rekrutacji każdorazowo był przeprowadzony przez firmę sprawnie, zgodnie z ustaloną metodą rekrutacji jak i przewidywanym zakresem obowiązków przyszłych pracowników.  

Bardzo profesjonalnie przygotowane raporty rekrutacyjne ułatwiały nam wybór kandydatów na spotkania, a prowadzone rozmowy w pełni potwierdzały opinie biura o prezentowanych kandydatach. Dzięki temu kolejne rekrutacje prowadziliśmy efektywnie w całości opierając się na profilach kandydatów przygotowanych przez HRE.

Pragnę podkreślić szczególnie duże zaangażowanie i determinację przy realizacji trudnych zleceń z zastosowaniem metod direct search na potrzeby rekrutacji do działu strategii.

HRE podczas realizacji projektów pozostawało z nami w stałej komunikacji, informując o statusie projektów i dostosowując działania do naszych wymagań i warunków rynkowych. Na uwagę zasługuje terminowe zakończenie oraz trafność zaproponowanych kandydatów na wakujące stanowiska.

Z pełnym przekonaniem polecam usługi rekrutacyjne firmy HRE.

Łącze wyrazy szacunku,

Paweł Antkowiak
Członek Zarządu

WWW: http://www.albedomarketing.pl 
Pobierz skan oryginalnego dokumentu