Akademia lidera produkcji

Podnieś wydajność produkcji przez zwiększenie motywacji pracowników, zmniejszenie absencji i lepszą organizację pracy. Skorzystaj ze sprawdzonego w firmach produkcyjnych cyklu szkoleniowego dla kierowników produkcji, szefów linii oraz brygadzistów w zakresie zarządzania ludźmi i organizacji pracy.   
 
Akademia lidera produkcji
GŁÓWNE  KORZYŚCI  JAKIE WYNOSZĄ UCZESTNICY WARSZTATÓW AKADEMII LIDERA PRODUKCJI?
 
 • Dowiedzą się jak budować autorytet lidera
  Zrozumienie roli lidera w zespole, poznanie narzędzi i technik wspierających budowanie autorytetu - sztuka budowania dobrych relacji, umiejętność komunikacji i wywierania wpływu. 
 • Zrozumieją proces zarządzania zmianą
  Analiza roli lidera w procesie wdrażania zmiany, budowanie proaktywnej  postawy lidera zmiany oraz umiejętność pracy z oporem.  
 • Zgłębią tajniki podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
  Definiowanie problemu oraz planowanie i poszukiwanie najlepszych rozwiązań. 
 • Poznają istotę pracy z informacją zwrotną
  Zasady aktywnego słuchania, asertywność  w komunikacji oraz udzielanie informacji zwrotnej motywującej do rozwoju.  
 • Dowiedzą się jak radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi
  Rozpoznawanie podłoża konfliktu i techniki radzenia sobie z konfliktem.
 • Poznają techniki i narzędzia organizacji pracy
  Zasady zarządzania sobą w czasie oraz wykorzystanie narzędzi wspierających planowanie.

Moduły cyklu szkoleniowego Akademia Lidera Produkcji

MODUŁ I 

Budowanie autorytetu lidera

 • Definiowanie roli lidera
 • Budowanie relacji z pracownikami
 • Rozwój zdolności komunikacyjnych kluczowych dla roli lidera
 • Poznanie narzędzi i technik wspierających budowanie roli i autorytetu lidera

MODUŁ II 

Proces zmiany w pracy lidera

 • Akceptacja procesu zmiany jako stałego elementu rozwoju
 • Budowanie postawy lidera zmiany w zespole
 • Definiowanie korzyści w zmianie - patrzenie w przyszłość
 • Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z oporem zespołu przed zmianą

MODUŁ III 

Proces podejmowania decyzji i skuteczne rozwiązywanie problemów

 • Usprawnienie procesu podejmowania decyzji
 • Umiejętne definiowanie problemów
 • Praca nad postawą wobec problemów i wyzwań, odpowiedzialność lidera
 • Pobudzanie kreatywności i poszerzania perspektywy w poszukiwaniu rozwiązań

MODUŁ IV 

Informacja zwrotna jak podstawowe narzędzie lidera. (Metoda 3 kroków efektywnego działania)

 • Trening rozpoznawania potrzeb pracowników
 • Budowanie postaw asertywnych w pracy lidera
 • Poznanie skutecznych technik przekazywania informacji zwrotnych
 • Przyswojenie metody 3 podstawowych kroków skutecznego zarządzania

MODUŁ V 

Radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi w pracy

 • Zrozumienie podłoża i znaczenia konfliktu
 • Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi
 • Odsłona i przeformułowanie perspektywy w konflikcie

MODUŁ VI 

Planowanie i organizacja w pracy lidera

 • Wypracowanie i wykorzystanie narzędzi planowania pracy
 • Efektywne planowanie działań
 • Wzrost skuteczności rozpoznawania problemów z wykorzystaniem czasu i możliwości eliminowania działań powodujących jego straty

Jeżeli chcesz podnieść produktywność, zmniejszyć rotację i absencję pracowników produkcji skontaktuj się z nami:

Zadzwoń na numer:
 
+48 61 894 47 70
lub wypełnij formularz kontaktowy - odpowiemy w ciągu 48 godzin
 

*mandatory field