Assessment Center

Zwiększ trafność swoich decyzji rekrutacyjnych dzięki zastosowaniu pogłębionej weryfikacji kompetencji kandydatów. Zaprojektujemy i przeprowadzimy sesje Assessment Center (AC / Ośrodek Oceny), sprawdzimy sposób działania  kandydatów w konkretnych sytuacjach wymagających od nich uruchomienia określonych zachowań.
Assessment Center
JAKIE KORZYŚCI UZYSKASZ WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI?
 
 • Zaprojektowanie indywidualnego programu
  Uwzględnimy cele i specyfikę Twojej organizacji w procesie projektowania dedykowanych zadań oraz planowania przebiegu sesji Assessment Center.
 • Wsparcie działań Employer Branding
  Podczas sesji Assessment Center zadbamy o kształtowanie wizerunku Twojej firmy jako organizacji stawiającej na badania i rozwój kompetencji pracowników.  
 • Zróżnicowane typy zadań podczas sesji Assessment Center
  Zadbamy o duży poziom zróżnicowania realizowanych zadań podczas sesji AC, aby utrzymać wysoki poziom zaangażowania uczestników oraz zoptymalizować źródła uzyskiwanych informacji.
 • Szczegółowa analiza profilu i dobór kompetencji
  Przeanalizujmy profil rekrutowanego stanowiska i wyodrębnimy oraz zdefiniujemy zestaw najistotniejszych kompetencji niezbędnych do osiągnięcia dobrych wyników.
 • Wieloaspektowa ocena kluczowych kompetencji
  Nasi asesorzy dokonają szczegółowej oceny kompetencji kandydatów na podstawie prowadzonych obserwacji wskaźników werbalnych i czysto behawioralnych.
 • Doskonalenie umiejętności asesorskich pracowników Klienta
  Zapewniamy możliwość uczestniczenia w sesji Assessment Center pracownikom Twojej organizacji, którzy mogą doskonalić swoje umiejętności w praktyce.  
 • Przygotowanie raportu porównującego kandydatów
  Dostarczymy raport prezentujący zarówno graficzne porównanie poziomu kompetencji (dane ilościowe), jak i opisowe przedstawienie najwyżej ocenionych kandydatów (dane jakościowe). 
 • Zapewnienie precyzyjnej informacji zwrotnej
  Przekażemy w Twoim imieniu wszystkim uczestnikom sesji Assessment Center szczegółową informację zwrotną oraz omówimy wyniki opierając się na konkretnych przykładach.

Assessment Center - prościej niż myślisz...

 1. Zdefiniowanie kluczowych kompetencji
  Dobierzemy i zaprojektujemy kompetencje dopasowane do wymagań stanowiska i kultury organizacji.
 2. Zaprojektowanie wskaźników behawioralnych
  Przygotujemy program sesji Assessment Center tworząc zadania wymagające uruchomienia określonych zachowań pozwalających na ocenę poziomu kompetencji.  
 3. Przygotowanie asesorów i arkuszy oceny
  Zorganizujemy spotkanie asesorów w celu omówienia programu sesji AC oraz sposobu wartościowania ocen zachowań.
 4. Realizacja sesji Assessment Center
  Przeprowadzimy zaplanowane badanie kompetencji zgodnie z założeniami i programem sesji.
 5. Podsumowanie obserwacji asesorów
  Bezpośrednio po zakończeniu sesji AC omówimy jej przebieg w gronie asesorów i dokonamy wstępnych ocen poziomu kompetencji uczestników.
 6. Opracowanie finalnego raportu z badania kompetencji
  Dostarczymy raport przedstawiający indywidualne wyniki sesji Assessment Center w formie ilościowej i jakościowej.
 7. Przekazanie informacji zwrotnej kandydatom
  Omówimy wyniki indywidualne ze wszystkimi uczestnikami sesji AC, zwracając uwagę na ich silne strony oraz obszary wymagające rozwoju.

Osiągnij z nami sukces w rekrutacji, wybierz najlepszych kandydatów.

Zadzwoń na numer:
 
+48 533 328 864
lub wypełnij formularz kontaktowy - odpowiemy w ciągu 48 godzin
 

*pola wymagane