Development Center

Postaw na rozwój Twoich pracowników dzięki szczegółowej weryfikacji i ocenie poziomu kluczowych kompetencji stanowiących podstawę do osiągania celów w codziennej pracy. Zaprojektujemy i przeprowadzimy sesje Development Center (DC / Centrum Rozwoju), sprawdzimy sposób działania pracowników w konkretnych sytuacjach wymagających od nich uruchomienia określonych zachowań.
Development Center
JAKIE KORZYŚCI UZYSKASZ WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI?
 
 • Zaprojektowanie indywidualnego programu
  Uwzględnimy cele i specyfikę Twojej organizacji w procesie projektowania dedykowanych zadań oraz planowania przebiegu sesji Development Center.
 • Wsparcie działań wizerunkowych wśród pracowników
  Podczas sesji Development Center zadbamy o kształtowanie wizerunku Twojej firmy jako organizacji stawiającej na badania i rozwój kompetencji pracowników.  
 • Zróżnicowane typy zadań podczas sesji Development Center
  Zadbamy o duży poziom zróżnicowania realizowanych zadań podczas sesji DC, aby utrzymać wysoki poziom zaangażowania uczestników oraz zoptymalizować źródła uzyskiwanych informacji.
 • Szczegółowa analiza zakresu obowiązków i dobór kompetencji
  Przeanalizujmy zakres wykonywanych działań i wyodrębnimy zestaw najistotniejszych kompetencji niezbędnych do osiągnięcia dobrych wyników.
 • Wieloaspektowa ocena kluczowych kompetencji
  Nasi asesorzy dokonają szczegółowej oceny kompetencji pracowników na podstawie prowadzonych obserwacji wskaźników werbalnych i czysto behawioralnych.
 • Doskonalenie umiejętności asesorskich pracowników działu HR
  Zapewniamy możliwość uczestniczenia w sesji Development Center pracownikom działu HR Twojej organizacji, którzy mogą doskonalić swoje umiejętności asesorskie w praktyce.  
 • Przygotowanie raportu podsumowującego
  Dostarczymy raport prezentujący zarówno graficzne porównanie poziomu kompetencji (dane ilościowe), jak i opisowe przedstawienie mocnych stron i obszarów do rozwoju ocenionych pracowników (dane jakościowe). 
 • Zapewnienie precyzyjnej informacji zwrotnej
  Przekażemy wszystkim uczestnikom sesji Development Center szczegółową informację zwrotną oraz omówimy wyniki opierając się na konkretnych przykładach.

Development Center - skuteczny sposób rozwoju kompetencji

 1. Zdefiniowanie kluczowych kompetencji
  Dobierzemy i zaprojektujemy kompetencje dopasowane do wykonywanych zadań i kultury organizacji.
 2. Zaprojektowanie wskaźników behawioralnych
  Przygotujemy program sesji Development Center tworząc zadania wymagające uruchomienia określonych zachowań pozwalających na ocenę poziomu kompetencji.  
 3. Przygotowanie asesorów i arkuszy oceny
  Zorganizujemy spotkanie asesorów w celu omówienia programu sesji DC oraz sposobu wartościowania ocen zachowań.
 4. Realizacja sesji Development Center
  Przeprowadzimy zaplanowane badanie kompetencji zgodnie z założeniami i programem sesji.
 5. Podsumowanie obserwacji asesorów
  Bezpośrednio po zakończeniu sesji DC omówimy jej przebieg w gronie asesorów i dokonamy wstępnych ocen poziomu kompetencji uczestników.
 6. Opracowanie finalnego raportu z badania kompetencji
  Dostarczymy raport przedstawiający indywidualne wyniki sesji Development Center w formie ilościowej i jakościowej.
 7. Przekazanie informacji zwrotnej kandydatom
  Omówimy wyniki indywidualne ze wszystkimi uczestnikami sesji DC, zwracając uwagę na ich silne strony oraz obszary wymagające rozwoju.
 8. Przygotowanie programu rozwojowego pracowników
  Na podstawie wyników DC opracujemy dedykowany program doskonalenia kompetencji obejmujący rekomendowane szkolenia pracowników oraz sesje coachingu osobistego.

Postaw na rozwój kompetencji pracowników i zleć nam przeprowadzenie sesji Development Center.

Zadzwoń na numer:
 
+48 533 328 864
lub wypełnij formularz kontaktowy - odpowiemy w ciągu 48 godzin
 

*pola wymagane